Om oss

EOA står for Eit O Anna. Eit O Anna mener vi er en god beskrivelse av det vi ønsker å drive med. Det er et stort sprang fra juvvandring til skigardsmontering. Vi ønsker primært å drive med aktiviteter som får deg til å tilbringe mere tid i Sør-Valdres, men inntil gaiding er en heltidsgeskjeft må vi ha andre ting å sette våre gaider til. Siden vi har en av landets mest erfarne skigardsmontører på eiersiden var det naturlig å se den veien for ekstraarbeid. Skigardsbiten er også viktig fordi den genererer penger til utvikling av aktivitetstilbudene våre. Ønsker du bedre aktivitetstilbud i Sør-Valdres kan du følgelig vise dette på to måter. 1: Ved å bli med på de turene vi tilbyr. 2: Velge oss når du skal kjøpe skigard til hytta eller huset ditt.

Vi som eier EOA driver også med eit o anna utenfor guidesesongen. For å drive med eit o anna er det viktig med allsidig eierskap. Det har vi.

Jørn Damslora er hovedaksjonær. Han kjøpte sin første kajakk i 1991 og ble raftingguide på Begna i 1993. Han var med fra oppstarten av Valdresskigard i 1992 og har satt opp gjerder hver sommer siden det. Han fullførte lærerskolen i 2002 og har jobbet med barn og unge siden. Han er følgelig vant til å lede grupper. Han er glad i ord og snakker og skriver ustanselig til glede og ergrelse for omgivelsene. Jørn betrakter seg som lite kjent i Sør-Valdres siden han stadig oppdager drøssevis av steder han aldri har vært. Alle andre betrakter han som lokalkjent. Han har også innehatt alle verv som er mulig i Bagn IL, bortsett fra de vervene som har med penger å gjøre. Han er merkelig slik. Penger ser ikke ut til å interessere og har aldri vært en drivkraft, men alt han har drevet med har endt med overskudd, om vi da ser bort fra Valdreskubben. Jørn sin store inkompetanse, ved siden av manglende økonomiinteresse er apparater med knapper på.

Mikael Olmhus er odelsgutt på Olmhus og har følgelig store kunnskaper om kyr og skog. Han har også utdannet seg innen den retningen. Å være odelsgutt på en såpass stor gård krever at han kan drive gårdssaga, vedlikeholde maskinparken, lese værmelding og kjøre store maskiner. Han har også vært gjennom papirmølla med å starte minikraftverket de har på gården. Mikael sin eiendao avgrensea av Begna og Hølerajuvet. Vi vet ikke om det var trang til å bryte grenser som medførte interesse for vannsport, men han er kajakkpadler, raftingguide og ivrig juvvandrer. Når Mikael kjeder seg kjører han enten slede bak hunden, eller leser kommunestyrepapirene han får tilsendt hver måned, slik alle de folkevalgte får.

EOA AS
Org.nr: 918 598 529
E-post: post@eoa.as
Bestilling opplevelser: opplevelser@eoa.as
Tlf. opplevelser: +47 456 75 110
Tlf. skigard: +47 934 68 644

Forretningsaddresse:
Briskebyvegen 176
2930 Bagn

Postaddresse:
Gladengveien 7 C
0661 Oslo
Om oss

EOA har aktivitetstilbud for enkeltpersoner, familier, bedrifter, utdrikningslag og andre grupper: elvepadling, flåteferd / rafting, juvvandring, fotturer og sykkelturer.

EOA leverer skigard, hongjerder, porter og le montert av erfarne håndverkere.

Sosiale medier