Skigard

Jørn Damslora, daglig leder.

Vi har lang erfaring med skigard. Vår daglige leder var med å sette opp gjerde ved den gamle jernbanestasjonen på Fagernes, da de første skigardsmontørene til Valdresskigard ble innviet i håndverket i 1992. Han har satt opp mange meter skigard hvert år siden, og er trolig den som har satt opp skigard flest år på rad. I konkurransen om å sette opp mest skigard kommer han nok langt ned på listen, da han ofte endte opp med de bratteste skråningene eller vanskeligste hjørnene, da han likte faglige utfordringer bedre enn rask inntjening. Med de erfaringene vår daglige leder har er vi sikre på at vi konkurrerer på kvalitet, selv om vi er blant de billigste skigardsleverandørene i Valdres.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en prat om skigard eller et uforpliktende tilbud.

Gjerder

Skigarden vår er ca. 1,10 høy. Skiveden er av gran som kløyes i 4 eller 6 deler som er 3,40 m lange. Staurene står to og to med ca. 70 cm mellomrom. Det finnes flere slag staur å velge mellom. Vi tilbyr seinvokst granstaur og brun impregnert staur. Den steinvokste stauren er undertrykte trær, som grunnet mangel på sollys, har vokst bare 2,5 meter i høyden på 100 år. Den impregnerte stauren er hurtigvokst furu, som står lenge på grunn av impregneringsvesken som motvirker råte.

Skigarden kan settes opp med vierbinding forsterket med ståltråd, eller bare ståltrådbinding.

Priser 2019

Skived, ståltråd og granstaur, ferdig montert kr 280 pr. meter eks. moms.
Skived, ståltråd og brun impregnert staur, ferdig montert, kr 295 pr. meter eks. moms.
Skived, ståltråd og vier og granstaur, ferdig montert kr 400 pr. meter eks. moms.
Skived, ståltråd og vier og brun impregnert staur, ferdig montert, kr 415 pr. meter eks. moms.

Timepris på ekstraarbeid, som rivning av gammelt gjerde, rydding av trase o.l. kr 300 eks mva.
Tillegg for fjell kr. 40 pr. hull eks. mva.

Tillegg for hjørner og ender kr. 100.
Tillegg for transport kr. 6 pr. km og bompenger. Belastes én tur/retur.

Virke til selvbygging:

Skived kr. 23 pr. stk., eks. mva.
Staur kr. 30 pr. stk., eks. mva.
Dette gir en meterpris på ca. 155 kr.
Lageret er 40 meter fra E16 sør for Bagn. Så enkel henting.

Skigard av hon

Da sagbrukene kom ble det vanlig å bruke den ytterste planken, hon, i gjerdet. Dette var svært arbeidsbesparende i forhold til å kløye tømmer til skived. Dette gjerdet er bygd på akkurat samme måte som skigardene, bortsett fra at skiveden er byttet ut med hon.

Pris pr. m. eks. mva: 230

Tillegg som for skigard.

Hongjerde

Vårt hongjerde har 8 cm impregnerte stolper med ca. 1,5 m mellomrom og 3 eller 4 meter lang hon skrudd på. Se bildet. Andre hongjerder kan leveres etter avtale.

Pris kr. 230 per meter eks. mva.

Tillegg for boring i fjell kr. 70 per fjellfeste eks. mva.
Øvrige tillegg som for skigard.

Villmarkspanel

Pris:
8 cm impregnerte stolper med tre panel kr. 330 per m. eks. mva. (avbildet).
8 cm impregnerte stolper med to panel kr 300 per m. eks. mva.

Tillegg for boring i fjell kr. 70 per fjellfeste eks. mva.
Øvrige tillegg som for skigard.

Porter og le

Porter og le vil gi et helhetlig og godt inntrykk av inngjerdingen, og vil være nødvendig om det er ønskelig å holde beitedyr utenfor.

Staurgrind

En ganggrind. Den er lett og står godt til skigard. Grinda festes i en impregnert stolpe. Lysåpning (bredde) circa 90 cm.

Pris kr. 1400 eks. mva. ferdig montert.

Staurport

Dobbel staurport. Den er lett og står godt til skigard. Tillegg for stolper.

Pris:
Kr. 2000 eks. mva. ved bredde under 2 meter.
Kr. 3000 eks. mva. ved bredde under 3,5 meter.
Bredere porter kan produseres etter avtale.

 

Rettkantet port

En enkel og lett port som holder sau ute og hunder inne. Lysåpning (bredde) circa 3.8 m bredde.

Pris kr. 4500 eks. mva. og fundament.

Ukantet port

Vår mest populære kjøreport. Den står godt til skigarder, da den i likehet med gjerdet mangler rette kanter. Porten er noe tyngre enn en rettkantet port, men det skal ikke utgjøre noen utfordring annet enn høst og vår når portene skal av og på.

Pris:
Liggende panel kr. 6000 eks. mva., fundament og stolper.
Stående panel kr. 5500 eks. mva., fundament og stolper.

Le

Le har lange tradisjoner som stengsel i gjerder. Det var mye brukt den tiden trafikken var liten og folk hadde god tid. Le er billig, det er tradisjon og det er pent, men de færreste har tid til å bruke le der de skal ofte ut og inn. Le leveres i lengder fra 1 til 4 m.

Smalt (inntil 2 meter): 1000 kr. eks. mva.
Bredt (fra 2 meter): 1500 kr. eks. mva.

Le(ttvint)

Dette leet er lett, ca. 6 kg. pr. m, og trenger ingen fundament eller solide stolper, så det er et veldig prisgunstig alternativ til port. Det holder sauen ute og hunden inne, men det må jo fysisk løftes bort når bilen skal gjennom. Leveres ofte med en staurgrind ved siden.

Pris kr. 2000 eks. mva.

Tilbehør

Fundament til portstolper:
For å hindre at frosten flytter på stolpene hver vår støper vi fundament på tvers av veien slik at stolpene forbindes med hverandre. Under fundamentet legges det isolasjon.

Pris kr. 12000 inkl. isolasjon eks. mva.

Stolpe furu:
Kr. 1700 . eks. mva. ved dm under 30 cm.
Kr. 2200 pr. m. eks. mva., ved dm over 30 cm

Stolpe impregnert:
Kr. 1400 pr. stk. eks. mva.

Skiferplate til beskyttelse av stolper (avbildet) kr. 550 per stk. eks. mva.

Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende tilbud!

EOA AS
Org.nr: 918 598 529
E-post: post@eoa.as
Tlf. opplevelser: +47 456 75 110
Tlf. skigard: +47 934 68 644

Forretningsaddresse:
Briskebyvegen 176
2930 Bagn

Postaddresse:
Heimdalsgata 21
0561 Oslo
Om oss

EOA leverer skigard, hongjerder, porter og le montert av erfarne håndverkere.

EOA har aktivitetstilbud for enkeltpersoner, familier, bedrifter, utdrikningslag og andre grupper: elvepadling, flåteferd / rafting, juvvandring, fotturer og sykkelturer.

EOA publiserer turguiden Eit o Anna om Sør-Valdres for syklende og gående. Guiden inneholder en aktivitetskalender og et bedriftsregister.

Sosiale medier