Skigard

Jørn Damslora, daglig leder.

Vi har lang erfaring med skigard. Vår daglige leder var med å sette opp gjerde ved den gamle jernbanestasjonen på Fagernes, da de første skigardsmontørene til Valdresskigard ble innviet i håndverket i 1992. Han har satt opp mange meter skigard hvert år siden, og er trolig den som har satt opp skigard flest år på rad. I konkurransen om å sette opp mest skigard kommer han nok langt ned på listen, da han ofte endte opp med de bratteste skråningene eller vanskeligste hjørnene, da han likte faglige utfordringer bedre enn rask inntjening. Med de erfaringene vår daglige leder har er vi sikre på at vi konkurrerer på kvalitet, selv om vi er blant de billigste skigardsleverandørene i Valdres.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en prat om skigard eller et uforpliktende tilbud.

Gjerder

Skigarden vår er ca. 1,10 høy. Skiveden er av gran som kløyes i 4 eller 6 deler som er 3,40 m lange. Staurene står to og to med ca. 70 cm mellomrom. Det finnes flere slag staur å velge mellom. Vi tilbyr seinvokst granstaur og brun impregnert staur. Den steinvokste stauren er undertrykte trær, som grunnet mangel på sollys, har vokst bare 2,5 meter i høyden på 100 år. Den impregnerte stauren er hurtigvokst furu, som står lenge på grunn av impregneringsvesken som motvirker råte.

Skigarden kan settes opp med vierbinding forsterket med ståltråd, eller bare ståltrådbinding.

Priser 2018

Skived, ståltråd og granstaur, ferdig montert kr 280 pr. meter eks. moms.
Skived, ståltråd og vier og granstaur, ferdig montert kr 400 pr. meter eks. moms.
Skived, ståltråd og brun impregnert staur, ferdig montert, kr 295 pr. meter eks. moms.
Skived, ståltråd og vier og brun impregnert staur, ferdig montert, kr 415 pr. meter eks. moms.

Timepris på ekstraarbeid, som rivning av gammelt gjerde, rydding av trase o.l. kr 300 eks mva.
Tillegg for fjell kr. 35 pr. hull eks. mva.

Tillegg for hjørner og ender kr. 35.
Tillegg for transport kr. 5 pr. km. Belastes en gang pr. jobb.

Skigard av hon

Da sagbrukene kom ble det vanlig å bruke den ytterste planken, hon, i gjerdet. Dette var svært arbeidsbesparende i forhold til å kløye tømmer til skived. Dette gjerdet er bygd på akkurat samme måte som skigardene, bortsett fra at skiveden er byttet ut med hon.

Pris pr. m. eks. mva: 230

Tillegg for montering på fjell.

Tillegg for kjøring kr. 5 pr. km.

Hongjerde

Vårt hongjerde type 1 har 8 cm impregnerte stolper med ca. 1,5 m mellomrom og 3 eller 4 meter lang hon skrudd på. Se bildet.
Hongjerde type 2 har 1 til 2 meter lange hon skrudd på impregnerte lekter (3,8 cm x5 cm) og 8 cm impregnerte stolper med ca. 1,5 m mellomrom.

Pris:
Type 1: 230 pr. m eks moms.
Type 2: 430 pr. m eks moms.

Tillegg for montering på fjell.

Tillegg for transport kr. 5 pr. km.

Porter og le

Porter og le vil gi et helhetlig og godt inntrykk av inngjerdingen, og vil være nødvendig om det er ønskelig å holde beitedyr utenfor.

Staurgrind

En ganggrind. Den er lett og står godt til skigard. Grinda festes i en impregnert stolpe.

Pris kr. 1100 eks. mva.

Staurport

Dobbel staurport. Den er lett og står godt til skigard. Porten festes i en 8 cm impregnert stolpe.

Pris kr. 2000 eks. mva. ved bredde under 2 meter.

Pris kr. 3000 eks. mva. ved bredde under 3,5 meter.

Rettkantet port

Vår enkleste og letteste kjøreport. Den porten gir minst belastning på stolpene og er lettere og ta av og sette på hver høst og vår. Den anbefales der stolpene ikke er ordentlig fundamentert.

Pris kr. 4000 eks. mva. og fundament.

Ukantet port

Vår mest populære kjøreport. Den står godt til skigarder, da den i likehet med gjerdet mangler rette kanter. Porten er noe tyngre enn en rettkantet port, men det skal ikke utgjøre noen utfordring annet enn høst og vår når portene skal av og på.

Pris kr. 5000 eks. mva. og fundament.

Le

Le har lange tradisjoner som stengsel i gjerder. Det var mye brukt den tiden trafikken var liten og folk hadde god tid. Le er billig, det er tradisjon og det er pent, men de færreste har tid til å bruke le der de skal ofte ut og inn. Le leveres i lengder fra 1 til 4 m.

Smalt (inntil 2 meter): 1000 kr. eks. mva.
Bredt (fra 2 meter): 1500 kr. eks. mva.

Le(ttvint)

En snedig leport. Den er formet som et le, men på grunn av bæringen som gis av denne N-en, kan hele fjernes raskere enn et tradisjonelt le. Praktisk om du skal bruke åpningen relativt ofte, men ikke ønsker en grind. Leveres i lengde fra 1 til 2 meter.

Pris kr. 1000 eks. mva.

Tilbehør

Fundament:

Stolper furu:
Kr. 750 pr. m. eks. mva. ved dm under 30 cm.
Kr. 900 pr. m. eks. mva., ved dm over 30 cm

Stolper impregnert:
Kr. 1400 pr. stk. eks. mva.

Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende tilbud!

EOA AS
Org.nr: 918 598 529
E-post: post@eoa.as
Tlf. opplevelser: +47 456 75 110
Tlf. skigard: +47 934 68 644

Forretningsaddresse:
Briskebyvegen 176
2930 Bagn

Postaddresse:
Heimdalsgata 21
0561 Oslo
Om oss

EOA leverer skigard, hongjerder, porter og le montert av erfarne håndverkere.

EOA har aktivitetstilbud for enkeltpersoner, familier, bedrifter, utdrikningslag og andre grupper: elvepadling, flåteferd / rafting, juvvandring, fotturer og sykkelturer.

EOA publiserer turguiden Eit o Anna om Sør-Valdres for syklende og gående. Guiden inneholder en aktivitetskalender og et bedriftsregister.

Sosiale medier